Styrelsen

Ordförande:

Hans Gärdéus

tel. 0739 811853

 

jawaklubben.gardeus@gmail.com

Kassör:

Staffan Josefsson

 

 

Sekreterare:

Bo Önnerlöv

 

jawaklubben.onnerlov@gmail.com

 

 

Ledamot:

Anders Österberg

 

 

Ledamot:

Cay Bernhardsson

Redaktör Jawabladet

 

 

jawaklubben.bernhardsson@gmail.com

Suppleant:

Lars Svensson

 

 

Suppleant:

Anders Emilsson

 

 

Välkommen tilll Svenska Jawaklubben

 

 

Svenska Jawaklubben