Tändning

Så ställer du in tändningen rätt

Följ bara de här enkla stegen:


1. Vrid vevaxeln tills den högra kolven kommer till övre dödpunktsläget.

2. Kontrollera avståndet mellan brytarspetsarna (0,4 mm).

3. Kontrollera/justera förtändningen (se tabell nedan).

4. Upprepa proceduren för den andra (vänstra) cylindern.

 


Det är bra om du har en enkel dödpunktsmätare med markeringar för halva eller hela millimetrar. Det finns också mer sofistikerad apparatur att köpa. När du ställer in förtändningen måste du hålla ett öga på dödpunktsmätaren samtidigt som du mäter avståndet mellan brytarspetsarna. Detta kan vara lite knepigt och tidsödande om du inte tar hjälp av en enkel mätare, en lampa eller summer som visar när brytarna öppnar. Annars går det lika bra med bladmått men då måste du också ha sådana på max. 0,05 mm. Eller ett tunt papper i nödfall.


Det viktigaste när det gäller inställning av förtändningen är att veta NÄR brytarna öppnar. Ja, i verkligheten hur länge de är stängda eftersom det påverkar hur länge tändspolen har på sig för att varva upp strömmen. Det är också viktigt att se till att filten är inoljad (någon droppe bara). Ett problem med de tvåcylindriga motorerna är nämligen att det ena paret brytare verkar få mer smörjning än det andra vilket leder till ett ojämnt slitage. Använd INTE fett. Olja leder inte ström men det gör fett. Fett kan alltså leda till överslag och kortslutning. Men för mycket olja är inte heller bra. Istället för att droppa olja på filten kan du (om du vågar och är försiktig) ta lite olja på fingret och nudda kammen medan motorn är igång. Kammen oljar då in filten. Se bara till så du inte får fingret i kläm!


 


Förtändningsinställning för Jawa/Cz


Cz 476 (125) = 3.2 mm

Cz 477 (175) = 2.9 mm

Cz 471 (250) = 2.5 - 2.8 mm

Cz 472 (350) = 2.8 mm

Cz 485 (250) = 3.5 mm

 

Jawa 353a (250) = 4.8 - 5.0 mm

Jawa 353b (250) = 4.0 - 4.5 mm

Jawa 354a (350) = 3.2 - 3.5 mm

Jawa 354b (350) = 3.2 - 3.4 mm

Jawa 559 (250) = 3.5 - 4.0 mm

Jawa 360 (350) = 3.0 - 3.5 mm

Jawa 634 (350) = 2.7 - 3.2 mm

Obs! a avser den äldre generatorn, b den yngre

 


Off road - modeller:


Jawa 579 (250) = 1.5 mm

Jawa 575 (350) = 2.5 mm

Jawa 554 (350) = 3.0 mm

Jawa 553/02 (250) = 2.5 - 3.0 mm

Jawa 553/04 (250) = 1.5 - 2.0 mm

Kalendarium 2020


Sågverksfesten i Tavelsjö Framflyttad till 11 - 13 Juni 2021

Kent Hortlund bjuder till hojfest igen!

Läsmer på FORUM/ Träffar och Turer

http://jawaklubben.se/jawaforum/viewtopic.php?f=6&t=885


28 - 30 AUGUSTI

Årets ÅRSMÖTE är tyvärr framflyttat till nästa år. Vi får återkomma senare med uppgifter om när och var.